Friday, July 6, 2007

САРНЫ ШҮЛЭГ

Мөнгөн сарны туяаг бэхэн дотроо дусаавай
Мөнхийн гэрэлтэй зурганд минь мөнхүү чанар нь гэрэлтвэй

Үлгэр сарны туяаг үзгийнхээ үзүүрт сүвлэвэй
Үр хэдэн шүлгээ би үлэмжийн мяндсаар нь мэтгэвэй

Хаш сарны болорыг хатан зүрхэндээ тусгавай
Харанхуйд бичсэн шүлэгнээс минь хасын туяа цацарвай

Мэргэн сарны тольтод мэндийн дуугаа илгээвэй
Гэрлэн сүнстэй шүлэг минь гэгээн шамбалд нь оршвой.

SONG OF THE MOON
G Mend-Oyoo


I dropped into my ink the rays of the silver moon.
And their quality shone within the shining picture of eternity.

I wove the rays of the storytelling moon onto the tip of my vision.
And I sewed my poem-children with a perfect silken thread.

I struck the crystal of the nephrite moon onto my hardened heart.
And, in the darkness, there streamed from my poetry rays of jade.

I placed my song of grace before the mirror of the wise moon.And my poem, with its shining soul, dwelt in the light of Shambhala.

No comments: