Saturday, December 26, 2009

...Юм бүхэн таны тулд найрсан оршихын учир
Юу санаснаа амжиж бүтээ гэж он цаг нисэн ирнэм.
Өгөх насаа тээж, өнгөрч элснийг буцааж аваад
Өглөг хишиг эдлүүлж хүртээснээ эргүүлж шалаад
Эдүгээ хэний үйлс үнэн болоод үлэмжийн тустайг
Эрин зуунуудад дамжуулан гэрчлэхээр он цаг нисч одном.


Он цаг нисэн нисэн ирнэм.
Он цаг нисэн нисэн одном.

Шинэ оны мэнд дэвшүүлье!
Гомбожавын МЭНД-ООЁО

1 comment: