Friday, May 7, 2010

СЭТГЭЛ ХУЙЛАРАХУЙ

Намрын сүүл сарын намхан үүлс малгай шүргэнэ
Найрчдын газраас шилэн хундага уйтгартайяа жингэнэнэ.
Навчсын тууварт мордсон угалзан шар салхи
Намайг бүслүүрдэн ороогоод дээш одъёо хэмээмүй.

No comments: